Дослідження Реформи Освіти

Ми допоможемо знайти правильну

відповідь

мал. 1 Основные стратегические ошибки реформы
мал. 2 Єдиний інтерактивний інформаційно-освітній простір громадянському суспільству
мал. 3 Семантический дифференциал имиджа образования в разных заинтересованных группах
 

Тема:

"Дослідження ефективності реформи освіти у початковій школі в Україні"

Задачі:

Дослідити, чи вплинула реформа освіти на низку системоутворюючих факторів соціально – економічного розвитку в Україні

Методологія дослідження:

Під час проведення дослідження було зібрано первинні та вторинні дані.

Первинні дані:

  • демографічні і соціоекономічні дані (вік, стать, сімейний стан, освіта, доход,
  • психографічні дані (характерні риси, інтереси, думки);
  • дані про відношення до навчання (позиції, думки);
  • дані про наміри; мотивації; поведінку;
  • дані про фінансування

Вторинні дані – звіти, офіційні сайти органів державної влади, НУО, незалежних аналітичних центрів.

Отримані дані було приведено у відповідність з методологією та визначеннями

макропоказників успішності якими користуються міжнародна спільнота та

Європейське Співтовариство, зокрема:

  1. Соціальна стабільність
  2. Соціальний розвиток
  3. Формування кадрової політики
  4. Підтримка і розвиток науково-технічної бази

Також було застосовано інноваційний підхід до збору і обробки інформації -

«об’ємні» індикатори( наприклад, індикатор “ефективність” - у потрійному аспекті для

відображення багатовимірного стану об’єкта дослідження).

>1000 респондентів

Завантажити повний звіт

Публічно доступні проекти