Моніторинг

Моніторинг: ринків, соціальної сфери; моніторинг та оцінка ефективності виконання проектів/програм; розподілення і витрачання коштів при реалізації програм/проектів; моніторинг роботи окремих департаментів, відділів на предмет оптимізації діяльності; моніторинг та оцінка положення компанії на ринку

Моніторинг для бізнесу

 • моніторинг ринків з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства
 • моніторинг менеджменту на підприємстві
 • моніторинг якості обслуговування (банки, торгівля, ресторанний бізнес, послуги зв’язку, побутові послуги та ін.)
 • моніторинг ефективності реклами – для компаній-рекламодавців, медійних компаній. Моніторинг допомагає оптимізувати видатки і співставити мету, завдання реклами із потребами клієнта, рекламодавця і медійної компанії

Моніторинг та оцінка у діяльності державних органів

 • стратегічне планування, визначення мети та пріоритетних напрямків розвитку,
 • методологія та інструментарій моніторингу та оцінки у сфері державного управління;
 • постановка завдань; коригування діяльності у реальному часі;
 • розробка технічного завдання;
 • контроль видатків та зменшення фінансових ризиків (розподілення відповідальності, контроль за поточною діяльністю окремих секторів / напрямків / відділів)
 • підвищення результативності діяльності (співставлення короткострокових та стратегічних планів, усунення неефективних, затратних ланок діяльності)
 • підвищення кваліфікації управлінських кадрів
 • міжнародні стандарти управління

Медіа моніторинг

у т.ч. англомовних видань використовується компаніями-рекламодавцями та медійними компаніями для підвищення продаж товарів, що рекламуються.

Моніторинг допомагає оптимізувати видатки та узгодити цілі і завдання рекламодавців і медійної компанії та співставити їх з потребами споживача.

Медіа моніторинг

у т.ч. англомовних видань використовується компаніями-рекламодавцями та медійними компаніями для підвищення продаж товарів, що рекламуються.

Моніторинг допомагає оптимізувати видатки та узгодити цілі і завдання рекламодавців і медійної компанії та співставити їх з потребами споживача.

Медіа моніторинг

у т.ч. англомовних видань використовується компаніями-рекламодавцями та медійними компаніями для підвищення продаж товарів, що рекламуються.

Моніторинг допомагає оптимізувати видатки та узгодити цілі і завдання рекламодавців і медійної компанії та співставити їх з потребами споживача.

Політичний моніторинг

 • стратегічне планування діяльності на основі результатів моніторингу у реальному часі
 • розробка політичних програм, формування політичних рішень на основі потреб суспільства
 • громадський моніторинг виконання політичних кредитів
 • контроль використання та розподілення коштів
 • поліпшення взаємодії влади з усіма прошарками суспільства
 • оперативне коригування діяльності
 • соціальний моніторинг (громадський моніторинг соціальних програм і проектів, формуюче оцінювання, процесуальне оцінювання, результативне оцінювання, внутрішній організаційний моніторинг, оцінка впливу проекту тощо),
 • а також інші види моніторингу (громадський, державний, економічний).